Фокус Пилот број/Focus No 0, 1969

-    До кога вака- Д. Малевски
-    За односот СМЈ- ССЈ Бродот сеуште плови- Д.М.
-    Во сенката на самоуправувањето-  Сашо Чомовски
-    За какви избори сме- Алјоша Руси
-    Приказна за „Лошиот ученик и самоуправувањето“- Јован Корубин
-    Ќе бидат ли проблемите решени?- В. Арсовски
-    Палијација или Quo Iure- Владимир Ќаев
-    Монолитност- гаранција за успех- Б. К. Доре
-    Каде си да станеш Григоре? – Љ. Вељковиќ
-    Случајот Чарли – Тихомир Илиевски
-    Херои на нашето време – Љ. Арсовски
-    Леб, љубов и… – Марко Ковачевски
-    Голијат и Давид – В.Ш.
-    Во посета на старата дама Талија – Владимир Милчин
-    Театарчето „Модро Окце“ – Отварање – Слободан Унковски
-    Писмо до пријателот кој сонува за театар без снобови – Русомир Богдановски
-    Живот во вселената? – Зографски Ѓорѓи
-    За Прага и… – П. Манчевски
-    Намесло од весло мудростите ги цицаме од катодна цевка – Коле Малинов
-    Yu Jazz
-    Ролигн Стонс: „Рок – ен – рол циркус“ – Исо Руси
-    Конверзација со импровизација – А. Димитров
-    Афоризми – Љупчо Арсовски

Фокус Пилот број/Focus No 0, 1969