Фокус бр. 1, 18 април 1969 / FOCUS No 1, 18 Apr. 1969

-    Шчо напраивме и шчо требит да напраиме
-    Блиц разговор на изборна тема
-    Пророк Исаија – Беседа Прва
-    За единство на младината – Л. Владимир
-    Програма за денот на полнолетството
-    Младите се повлекоа во подземјето на градот – Љупчо Арсовски
-    Во тек е акцијата „Младите во науката, културата и уметноста“
-    Ем шуто, ем боде! – Љубомир Вељковиќ – Раф
-    За единствена акциона платформа – Денко Малески
-    Мртов си за Рамоника – Марко Ковачевски
-    Тука покрај нас – А. Димитров
-    Сонцето зајдува на Исток – Р. Шокаровски
-    Во посета кај старата дама Талија – Владимир Милчин
-    Елпескидра, или ако сте уморни гледајте во зелено под услов да сте вегетаријанец – Коле Малинов
-    Каков бран да очекуваме – Благоја Куновски – Доре
-    Пилето – Слободан Унковски
-    Гоко, Ана и Костадин или нивните Височества владетели од Радио Скопје – Исо Руси
-    Секој медал има две страни – А. Димитров
-    Чегеваристи, тапациристи – Владимир Шопов

Фокус бр. 1, 18 април 1969 / FOCUS No 1, 18 Apr. 1969