Фокус бр. 2, 25 април 1969 / Focus No 2, 25 Apr. 1969

-    Наместо коментар за изборите – Базерко Киро
-    Последното писмо на Че Гевара до неговите деца
-    Говорот на Робеспјер од Бихиеровата драма >>Дантоновата смрт<<
-    Кога би сите момчиња на светот – Л. Владимир
-    Мојата љубов Венко Марковски (или поема за едно сакание) – Владимир Александров
-    Човекот и Бретоновиот надреализам – С. Чомовски
-    Љубомир дете наше – Шељаковски Александар
-    Работничка драма во еден чин и безброј слики – Љ.  Митевски
-    Драга Госпоѓо Бовари
-    На пријателот со љубов – Марко Ковачевски
-    99 совети како да станете модерни режисери – Владимир Милчин
-    Бамбули или судејќи по Тв Скопје на нашата култура и уметност им е доволен гајдарот Пеце Атанасовски – Коле Малинов
-    Разлик А во единството – Благоја Куновски – Доре
-    Лимиер во школските клупи? – Љ. Митевски
-    Театарчето „Модро Окце“ – Отхелллло – С. Унковски
-    Поп во 100 лекции за „ Гоко, Ана и Костадин“ – Исо Руси
-    Медитации по избор
-    Извадоци од животот
-    Една партија шах – Аљоша Руси

Фокус бр. 2, 25 април 1969 / Focus No 2, 25 Apr. 1969