Фокус бр. 3, 9 мај 1969 / Focus No 3, 9 May 1969

-    Не само преку трудот ако падне нешто нека падне… – Л. Владимир
-    Пролетери од сите земји не обединувајте – Л. Владимир
-    Сократовата одбрана пред атинскиот суд
-    Каде е активниот однос кон самоуправувањето
-    Чиј јубилеј да имаш чија и да прослава немаш – М. Ковачевски
-    Едни избори други проблеми
-    После изборите – Саше Чомовски
-    Жичара на Водно потреба или нонсенс – В. Александар
-    „Доле куририте“„Доле дактилографките“ – Манчевски
-    Ја ќе кажам па што? – Марко Ковачевски
-    Изгубени илузии – Тихомир Илиевски
-    Нашиот човек и шовинизмот – Чарли
-    Ќе урнеме се, а можеби ќе ги урнеме и урнатините!!! – Владимир Милчин
-    За еден ѕид не е доволна една глава или жаловита вест
-    Коле Малинов
-    Вкус на власта
-    Интелектуалецот во современиот свет – Ловро Гулоја
-    Креолка –Лесли Морган Колинс
-    Да се твори – Агостино Нието
-    Оган и ритам
-    Роберт Витман
-    Ви ги претставуваме најдобрите
-    Азбука на блузот, Боб Дилан и уште нешто – Исо Руси
-    Утешение грешним – А. Руси
-    Повеќе секс, помалку политика и проблеми – А. Димитров

Фокус бр. 3, 9 мај 1969 / Focus No 3, 9 May 1969