ФОКУС бр. 4 / FOCUS No. 4

-    Беседа четврта
-    Заблудите на белградски студент – Владимир Шопов
-    Протест
-    Младинска работна бригада – С. Ч.
-    Две слики на еден лик – П. Манчевски
-    Дали сте чуле за Маркс
-    7 милијарди за скопската култура
-    Другари, збогум другари! – Марко Ковачевски
-    Журот – државен непријател – Љ. А.
-    Балада за црвените таблички
-    Многу бабици килави деца – Благоја Куновски – Доре
-    Хепе нинг што се вика рево луција – Владимир Милчин
-    Глувче во лавја кожа – Људмих Спасов
-    Захвалница на најрежисерот на повоениот македонски филм Љубиша Георгиевски – Магнус
-    Поп сцена – Исо Руси
-    По мене – избори! – Ефтим Проевски
-    Посветено на оние… – А. Димитров
-    Ви ги претставуваме најдобрите
-    Кога легнувам – Марика Колева
-    Средба – Каранџуловска Клица
-    Оросеници – Марика Колева
-    Dorme L’angelo – Попов Оливер
-    Медитации – Ал. Џамбазов
-    Разделба – Светлана Младеновска

ФОКУС бр. 4 / FOCUS No. 4