Фокус бр. 5/6 (двоброј) / Fokus No 5-6

- Довидување во септември
- Манифест на конгресот на Сојузот на комунистичката младина на Југославија до работничката младина од градот и селото- Извршен одбор на СКОЈ
- За членовите на Централникот Комитет
- За задачите на Советската влсат
- Театарот на поезија пред старт- Д. Малески
- Претседателство со осамени срца- Ајоша Руси
- Во посета на Гранит- Тушар Мајда и Јакимовски Стојче
- Те прават звизнат при здрав разум- Тихомир Илиевски
- Иамам дома…- В. Милчин
- За кого бијат камбаните-
- Современици и историја- Љупчо Арсовски
- Што гори- Благоја Куновски- Доре
- Go up- Напредување- Владимир Попов
- Да живее 5 Мај- Денот на Љубиша Георгиевски- Тихомир Илиевски
- Кој ќе победи на поп маратонот Јас знам, а вие?- Исо Руси
- Временска политичка прогноза- А. Димитров
- О, совест моја влегла вода и во ушите твои- Тихомир Илиевски
- Моите доживувања од детството- Мирослав Шимек и Јуржи Гросман
- Отсатен глас
- Слепец на патот стоеше
- Се
- Песна на една жена
- Соледат
- Утринско сонце
- Без наслов
- Правило за играње џамлии

Фокус бр. 5/6 (двоброј) / Fokus No 5-6