Фокус бр. 7 / Focus No 7

- Да живее интернационализмот
- А хој, свободо
- Свест за револуција на свеста (културна револуција)? – Л. Владимир
- Изјава
- Извадоци од говорот на другарот Тито одржан после студентските немири во почетокот на јуни
- Писмо до работници
- Каде си да станеш Глигоре? – Љ. Вељковиќ
- Гериљеро, Гериљеро – Хозе Рабаја Васхез
- Акционо – политичка програма на белградските студенти –
- Село – (Дали е ) весело! – Владимир Арсовски
- Крстопат?? Каде?? Понатаму?? – Саше Чомовски
- Добар ден црвена буржоазијо
- Како да ја обработите земјата – Алјоша Руси
- Профионалци – Слободан Унковски
- Последниот збор за убедување – Матија Бечковиќ
- И дојде ден, животе, со тебе сме сега фит – фит – Марко Ковачевски
- Лево десно – сегде тесно, гола жена – честа сцена – Тихомир Милошевски
- ЅЕХ – „Техниката на народот“ – Лапе Владимир
- Втората врата лево – Куновски Благоја – Доре
- Ден кога се спуштија маглите – С. Унковски
- Да се зборува за слободата мора да се има дозвола – Владимир Шопов
- Карневал на молкот – Божица Брљевиќ
- Кога сонот се буди – Драгица Ториќ
- Балада нам посветена – Зувдија Хоџиќ
- Гласам за мир и среќа – Тони Бартек
- Атанснон!
- Симболиката и метафориката во филмот
- Двата најнеобични американски колеџи
- Монологот на Љупка – П. Манчески
- Поп маратон
- Супер групите се нашата иднина – Исо Руси
- Поезија на Битлсите
- Судари – М. Зорбоски
- Хокус – фокус – препарандус – Тихомир Илиевски
- Дополненија на правилата за играње џамлии – Михајловски Владо

Фокус бр. 7 / Focus No 7