Фокус бр. 8 / Focus No 8

- Неколку наивни размислувања за неликвидноста
- Самоиницијатива
- Летување ала Патанос- А. Руси
- Студент нема пари за излегување
- Жестоко против англискиот расизам
- Месна заедница- што е тоа- Арсовски Љупчо
- Будимпешта- град во Југославија?!- В. Шопов
- Чарли по втор пат меѓу партизаните
- Разбудете се- Љупчо Арсовски
- Убиство во пет рати- Тихомир Илиевски
- 23та вежба од: Марко Ковачевски
- Филмското време (I)- Круновски Благоја
- Социјализмот кога оди заедно со слободата
- Социјализмот бега а јас како луд трчам по него
- Грст бисери од патот по Англија
- Чепкалки за уши- Тих. Или.
- Концерт за сатиричка пушка- Русомир Богдановски
- Што ни донесе летото 1969
- Воодушевувај ми се
- Живот
- Јас сум мир
- Не слушај
- Надеж
- Никогаш не заминувај
- Роденден

Фокус бр. 8 / Focus No 8