Фокус бр. 9-10 (двоброј) / Focus No 9-10

- Едвард Кардељ за младите
- Сојузот на комунистите и младината- Киро Зрмановски
- Повод за размислување- Благородна Мингова
- Како да се прескокне матурата- А. Руси
- Студенти!! Каде по дождот- Вељковиќ Љубомир- Раф
- Лоши услови- сите задоволни- Нино Ивановски
- Слободен упис не или не!
- Од посетата на Гимназијата „Георги Димитров“- С.Чомовски, А. Димитров
- Иницијатива… Стоп дискусијата продолжува…Стоп- Сашо Чомовски
- За новата демагогија- Владимир Шопов
- Писмо на еден читател до редакцијата на Фокус- Чуновски Владимир
- Две бригадирски акции- Љубомир Мартиновски
- Наместо зеленило- „Трн“- Љ. Арсовски
- Испити
- И тоа е критички став
- Писмо на Ернест Фишер до новата левица
- Медиокритетска психологија- Благоја Куновски- Доре
- Заеднички именител: младост- Панче Манчевски
- Студентски немири во Јапан
- Филсмо време (II)- Б. К. Доре
- Има ли јунак да го спаси Цар Самуил од Љубиша Георгиевски
- Време без војна- Куновски Благоја- Доре
- Басна за големиот казан
- Како станавте револуционер
- Се плови
- Две стебла
- На злобниците
- Долга голема мелодија
- Луѓето умираат во белина
- Со денови тоа трае- Милова Витезовиќ
- Смрди нешто во државата Данска- Владимир Шопов

Фокус бр. 9-10 (двоброј) / Focus No 9-10