ФОКУС бр. 12 / FOCUS No. 12

- 25 години слободно Скопје
- Пред пресврт- самоуправна младина или зачауреност – Љупчо Арсовски, Ванчо Муратовски
- Младино на Југославија
- Млади на Југославија
- Ослободилен југ
- Генерално собрание на ООН
- Испит на зрелоста или зрелост на испитот – Зоран Савески
- Како да ја учиме националната историја? – Спасе Јовковски
- Литература во гимназиите – Н. Исакова
- Жил Ник и ние – Владимир Милчин
- Како мојот татко го минира учењето – Русомир Богдановски
- Белким трпение е спасение
- Pantologya Nuova – Васил Пујовски
- Underground на ундергроунд начин – Владимир Милчин
- Кој е кој кај тапанерите – Исо Руси
- Конверзација со импровизација
- Авторитет – Љ. Арсовски
- Сите деца на светот подеднакво се смеат и плачат – С. Момироска

ФОКУС бр. 12 / FOCUS No. 12