Фокус бр. 13 / Focus No 13

- Сојузот на комунистите и младите
- Политичкиот портрет на нашата младина – Спасе Јовковски
- Од предлог заклучоците
- Извинети и неизвинети – Љ. Арсовски
- Карате клубот тоне и нема кој да го извади
- Ѕид со глава не се руши
- Религијата и самоуправувањето – Верица Магдевска
- Ако ја посетувате Англија – Владимир Шопов
- За нашите културни (не) прилики – Нино Ивановски
- Крајот на животот – крајот на литературата – Владимир Милчин
- Кој, кого залажува?
- Било како да било, никогаш не било ништо да не биде – Владимир Милчин
- Лажни висини – Н. Ивановски
- „Скопје 69“ или фестивал по секоја цена
- Simon and Garfunkel – Владимир Милчин
- Иднината на Средна Европа – Лазар Стојановиќ

Фокус бр. 13 / Focus No 13