Фокус бр. 15 / Focus No 15

-    Шундот и младите – А. Димитров
-    Политичкиот портрет на нашата младина – Спасе Јовковски
-    Собрание на учениците – ново самоуправувачко тело
-    Селска младина
-    За неосвоените врвови во филозофијата и нивните освојувачи – Нино Ивановски, Спасе Јовковски
-    Дедото за репата бабата за дедото… – Б. К. Доре
-    Сам среде глутница – Владимир Милчин
-    А што со списанијата? – Владимир Милчин
-    Од се по малку
-    Џон Ленон уште еднаш ја шокира британската јавност – И. Руси
-    Судбина – Михо Атанасовски
-    Сонатина – Г. Тодоровски
-    Сонувајќи тикви на туѓи ниви – С. Јаневски
-    Орач меѓу скелети – С. Јаневски
-    101 начин како се малтретираат пролетерите – Б. К. Доре

Фокус бр. 15 / Focus No 15