Фокус бр. 16-17 (двоброј) / Focus No 16-17

-    Идеологија – С. Чамовски
-    Политичкиот портрет на нашата младина (IV)
-    Генерали на два фронта – Аљоша Руси
-    Неколку збора околу губењето доверба – А. Димитров
-    Образуваме!! Воспитуваме!? Од што? – Љупчо Арсовски
-    До кога зборови наместо дела – Ванчо Муратовски
-    Смел чекор – Благородна Мингова
-    Примедби и предлози
-    Тапкаме во место… или чекор напред – Миро Петков
-    Фокусов секретар за молби и жалби на Дедо Мраз – Вениамин Хаџи Наумов
-    Политикон – сатирикон 69 – Благоја Куновски – Доре
-    Еден голем ум за авторитетот – С. Ч.
-    Тогаш можно е само едно
-    100 плус 1 совет како да ја пречекаме новата година – Аљоша Руси
-    High Society – А. Димитров
-    Принцезата Турандон – Владимир Милчин
-    Борба за тотален човек – Поповски Ѓорѓи
-    Добри работи лоши работи – Нино Ивановски, Златко Пановски
-    Филозоф за сите Лешек Колаковски – Владимир Милчин
-    Било како било, никогаш не било ништо да не биде – Нино Ивановски, Спасе Јовковски
-    Песни – Васил Пујовски

Селска мак – К. Рацин
Ленка – К. Рацин
Поезијата на Раде Ников
Ѕидари
Контраст
Размислување
Крадливци
Размислување за животот
Покана за бал
Дојди во Охрид – Г. Тодоровски

Фокус бр. 16-17 (двоброј) / Focus No 16-17