Фокус бр. 18 / Focus No 18

-    Реформата не бара рехабилитација, ами остварувања! – С. Чомовски
-    Што со средствата од заемот?
-    Меѓу жбабите и можностите – Спасе Јовковски
-    Непарламентарни разговори – неподадена рака
-    Во знакот на три А
-    За Сојузот, организацијата, деликвенцијата и за другите туѓи зборови во нашиот речник – Људмил Спасов
-    Деликвенцијо мако моја, до кога ќе те третираме како гробари
-    Подшишана коса
-    Каде што е матно, се лови и уловува – Спасе Јовковски, Саво Климовски, Јелена Максимовиќ
-    Приказна за Баф – З. Паровски
-    Поткровје
-    Монументум дере, етц
-    До кога вака и што понатаму – Исо Руси

Фокус бр. 18 / Focus No 18