Фокус бр. 19 / Focus No 19 br. 19

-    Многу врева… дали за ништо – А . Руси
-    Резолуцијата, Скопје и ние
-    Добар ветер – С. Чамовски
-    За жолтиот печат – Љупчо Арсовски
-    Бог да те чува од бетер – Венјамин Хаџи Наумов
-    За образованието ќе плачам утре – Благородна Мингова
-    Импровизации на тема забавата на младите – Спасе Јовковски
-    Околу универзитетот, нашите учители – Љубомир Вељковиќ
-    Ни црно ни бело
-    Писмо – Слободан Унковски
-    Битка на Неретва – Благоја Куновски – Доре
-    На вас ви ги заветувам плодовите на мојата голема душа – Зоран Јоргаќиески
-    Пријатели, ах, пријатели… – Оливер
-    Професионалци или аматери или ни ваму ни таму? – И. Руси
-    Инвенцијата на „ Мајките на инвенцијата“ – Стефановски Горан
-    Тука некаде покрај нас или поезија на светски граѓанин

Фокус бр. 19 / Focus No 19 br. 19