ФОКУС бр. 22 /FOKUS No. 22

-    Нешто околу, нешто среде универзитетот
-    Повампирување на неписменоста – Владимир Шопов
-    Колку многу учиме, колку малку знаеме, драги матуранти… – Владо Георгиев, Спасе Јовковски
-    Власт на советите
-    На маргините на семинарот „Учество на младината во модерното општество“
-    Како да се организира натпреварот
-    Чехословачката младина после пленумот на ЦК КПЧ
-    Другарот Ј. Џ. Анонимус – Вељковиќ Љубомир
-    Принуден распуст
-    Околу универзитетот ни црно ни бело
-    За поефикасен универзитет – И. Руси
-    Сеуште ништо – Куновски Благоја – Доре
-    Монотонија во студено – Никола
-    Бертолд Брехт
-    Прашањата на работникот што чита
-    За јадниот Б.Б.

ФОКУС бр. 22 /FOKUS No. 22