ФОКУС бр. 24-25 (двоброј) / FOCUS No. 24-25

- О времиња, о обичаи!
- На релација Брадфора- Скопје, нови моменти- В.Џ.
- Интеграција, голема секирација
- Тајната на новиот успех треба да биде рецепт за други
- На дневен ред младите производители
- Конечно младиснкиот дом ќе стане стварност- Ванчо Муратовски
- Акцијата за уредување на училишните дворови- Ванчо Муратовски
- Две конкретни прашања- кој се чувствува способен нека одговори
- Младите и политизацијата- Поповски Владо
- Педесет илјади грци се орагнизирани против диктатурата
- Кон оружје- Љубиша Никодиновски- Биш
- Да се обзирнеме малку околу универзитетот- Љ. Вељковиќ
- Повик до студентите
- Како биравме, кого биравме, зошто биравме и што направивме?- Пановски Златко
- Каков статус треба да добие студентот во реформираното високо школство- Пановски Златко
- Хронологија на студентски манифестации според Танјуговиот неделен билтен
- ЗОшто „Шунд Фокус“?
- Собрание на шундолози
- Вести од светот, битни за нашиот човек
- Тешкиот живот на прочуената куртизана Рафаела (12)
- Топ- листа на 20 најужасни наслови во криминалниот живот
- Мистер универзум
- Видите што објавуваат трулите капиталисти
- Интими
- Љубовно искуство 1963-79
- 30 прашања за оваа недела
- Порнографија и јус сексуална револуција- Владимир Шопов
- Гигантот на начиот културен живот- Поповски Љубомир
- Татковци и децо
- Така зборуваше Матија
- Муабет со педагогот што ми се допадна
- Сукцесор
- Исповед на еден смртник по некои актуелни музички прашања-
- Рибјата музика на >>Кантри Џое и рибите<<- Горан Стефановски
- Момето одит на езерото
- Ја опули се, моме
- Ноќите на момок без либе
- Заспала мома и момче
- Не виткај се, Јованке
- Сон ме љуби
- Жалба за младост
- Лудост младост

ФОКУС бр. 24-25 (двоброј) / FOCUS No. 24-25