ФОКУС бр. 27 / FOCUS No. 27

-    И ваму и таму и негде и сегде
-    Неоткриените таленти ќе причекаат со откривањето – Зоран Јоргаќиески
-    Шест дена за Ленин – З. Пановски
-    Уште еднаш за матурските теми – Милошевски Петар, Крцкоски Тихомир
-    Изкажување за културниот стандард кај учениците – Олга Теодосиевска
-    Приправниците нов општествен феномен или проблем – Спасе Јовковски, Ванчо Муратовски
-    На тапет општествениот план и…
-    За среднорочниот план – Исо Руси
-    Интензификација и осовременување на наставните содржини – Пановски Златко
-    Ех кога би…
-    Ни црно ни бело – Каде понатаму? – В. Георгиев
-    Quo vadis културо?! – Владимир Поповски
-    Сеќавајте се – М. Зорбоски
-    Зрнцулиња народна филозофија – Горан Стефановски
-    Избор на најубава Скопјанка
-    Дневник на еден просечен тип – Коле Мадиџов
-    Поезија и револуција
-    Некои нови поп плочи на англискиот поп пазар – Горан

ФОКУС бр. 27 / FOCUS No. 27