ФОКУС бр. 28 / FOCUS No. 28

-    И ваму и таму и негде и сегде
-    Повторно за оние кои ловат во матно – Спасе Јовковски
-    Недослед на влада – Пановски Владимир
-    Наместо крај – З. Пановски
-    Отворено писмо до втората седница на XXII годишно собрание на сојузот на студентите на Македонија – Лапе Владимир
-    Изложбата на Ана – З. Пановски
-    Кој кого залажува? – Аљоша Руси
-    13 десни начини да станеш современ македонски писател
-    Животна симфонија без молови
-    Големите мисли на малиот Мао! – Љубиша Никодиновски – Биш
-    Дневник на еден просечен тип – Дали сте романтични или Јапонци? – Коле Малинов
-    Грозно е да живееш без насмев – Марија Икономова
-    Песни за моите години – Соња Каранџулевска
-    За некои „The Doors“
-    Свеченоста на гуштерот – Горан
-    Џон Ленон: „Битлсите имаат мено-пауза…“

ФОКУС бр. 28 / FOCUS No. 28