ФОКУС бр. 29 / FOCUS No. 29

- За масовност и поголем ангажман- Аљоша Руси
- Кон прославата на еден јубилеј- Крцковски Тихомир, Милошевски Петар
- Нова пупка на гранката на прогресот
- Хроника за содавање на диско клуб- Снежана Христова
- Календар
- 101 совет пред да станете полнолетни
- Голема нагрдан игра за професионалполитичари- Владимир Шопов
- Дневник на еден просечен тип
- Се залула танец низ кровје и огон
- Звукот во ’70

ФОКУС бр. 29 / FOCUS No. 29