ФОКУС бр. 30-31 / FOCUS No. 30-31

- И ваму и таму и негде и сегде
- Секој до примањата
- Бива според на родителите
- Нова систематизација0 шанса за младите- Сашо Чомовски
- За социјалната нееднаквост дали секогаш молчењето е мудро?- Пановски Владимир
- Зошто се бориме- Спасе Јовковски
- Нешто за студентите на ЕМФ- Белазелоски Влатко
- Дали е случајно злочин да бидеш марксист
- Средствата во Борба со традицијата- Хаџи- Наумов Венјамин
- Проект за еден театар
- Отворена големата наградна игра за професионалполитичар- ки
- Дневник на еден просечен тип Дивертимените за Маца и тава палачинки
- Први мај е први април на работничката класа! Пуштајте, барем вода!
- Проклетството на режисерот- Владимир Милчин
- Трагање по убавините на филмот- Марко Копачовски
- Како што милувате
- … Или поезијата на Владимир Јерман
- Pantologya nuova- Васил Пујовски
- Некролог, а во него момче и една земја
- Радио Луксембург е мртов, да живее >>Џеронимо 205<<
- Секако чујте ги што има ново?
- Звукот на ”70

ФОКУС бр. 30-31 / FOCUS No. 30-31