ФОКУС бр. 32 / FOCUS No. 32

-    И ваму и таму и негде и сегде – А. Р.
-    „Најубава Скопјанка“ или колку чини едно шетање по бикини
-    Нашите пари сепак ги пушиме… – Спасе Јовковски
-    Размислувања – Владимир Лапе
-    Што се случува со Сојузот на демократските студенти на Германија
-    Старо новороденче… или програмата на Телевизија Скопје – Љубомир Поповски
-    Како се лепат етикети – Исо Руси
-    Наградната игра за политичари ги стимулира политичарите – Владимир Шопов
-    Фокус звукот во “70 – Горан
-    Последна вест

ФОКУС бр. 32 / FOCUS No. 32