ФОКУС бр. 33 / FOCUS No. 33

-    Многу празници во еден празник
-    Средба со Лиле – Спасе Јовковски
-    Работниците го „расипуваат“ просекот на личните примања – Спасе Јовковски
-    Контрасти кои обвинуваат – А. Димитров
-    Можности за револуционерна акција на универзитетот
-    Наша крајна цел е социјализам – Тихомир Крцковски
-    3 х 1 лажица за супа и тоа по јадење
-    До Вардар – макар само и да пљуцнам – Марко Ковачевски
-    52 – 1 начин како да станеш омилен, сакам и обожуван кај професорот – Љубомир Поповски
-    Аут политика, аут нихил
-    Фокус звукот во “70 – Горан

ФОКУС бр. 33 / FOCUS No. 33