ФОКУС бр. 36 / FOCUS No. 36

-    Кога ни црното е црно ни белото е бело – Владимир Шопов
-    Извиднички проблеми – Зоран Јорганчевски
-    Млад борец, стар борец
-    Есен во која паѓаат авторитетите – А. Руси
-    Анахронизам – Спасе Јовковски, Вања Николовска, Вера Николовска, Лилјана Пејовиќ
-    Едно мислење за теоријата и… – Александар Чамовски
-    Комунистите и студентите на Италија
-    Што сакаме
-    Работничкиот стандард
-    Одборниот Сиљановски: ракијата пред лебот
-    Без корка леб
-    Работничко самоуправување
-    Кој сте вие другар работник?
-    Како стојат работите со незапослените
-    Профил и анфас на еден од незапослените
-    Како да се дојде до стан?
-    Работнички хотел на „Гранит“
-    Положбата на работничкиот подмладок
-    Заклучоци
-    Зошто… тоа, така? – Марко Ковачевски
-    Удирање шлаканици
-    Ода на предметите што ги обожувам
-    Да бидеме реални, да бараме невозможно – Љубиша Никодиновски – Биш
-    Од се по малку и за секого по малку – Исо Руси
-    Clapton, Baker, Bruce?! – Горан Стефановски
-    Поезија на рокот
-    Ти не си тоа што си, ти си плебеец – Димитровски Братислав Бато Џет
-    Екстаза – Мирјана Вучковска
-    Појдов надоле појдов нагоре – Милко Зорбоски – Грк
-    Сирма Војвода од „Буњаковец“ – Владимир Шопов

ФОКУС бр. 36 / FOCUS No. 36