ФОКУС бр. 37 / FOCUS No. 37

-    Фокус постер
-    Дали нема кривично дело без закон… – Владимир Шопов
-    Мирна револуција на студентите – Спасе Јовковски
-    Каква е иднината на Сојузот на литературните дружини и клубови…
-    „Македонскиот литературен“ јазик на универзитетските професори
-    За студентите и… – Л. Владимир
-    Барам помилување – Александра Гавриловска
-    Меѓу злото и доброто – Соња Јакшиќ, Вања Николовска
-    Комплетниот предлог за разработување на филм – Марко Ковачев
-    Чујте ја генерацијата
-    Што мислиме за себе
-    Што мислат за нас
-    Неврзана конверзација
-    Последните романтичари на поп музиката
-    101 начин да се припаѓа на поп – генерацијата – А. Димитров
-    Поп библија
-    Каде плови овој брод (во шише) – Градимир Здравковиќ
-    Поп нотес
-    Писмо на една шеснаесетогодишна екстремно Поп Фраерка
-    Од се по малку и за секого по малку
-    Инквизиција на чехословачките универзитети и во училиштата
-    Панороид на конкретната поезија – Ставре Нелчев
-    Снобизам – А. Шолјаковски
-    Појдов нагоре, појдов надолу – Милко Зорбоски – Грк
-    Жур – жур, ами ич? – Милко Зорбоски – Грк
-    Ти не си тоа што си, ти си плебеец – Бато Џет
-    Комарец

ФОКУС бр. 37 / FOCUS No. 37