ФОКУС бр. 39-40 / FOCUS No. 39-40

- Пензионери јавете се! На Сојузот на младината на Македонија му е потребен претседател
- Тигрови крилја
- Штета ако пропадне- Пауновски Миле
- За проблемот на младинските собиралишта- Горан Стефaновски
- Неколку збора за извидничкиот одбор „Браќа Миладиновци“- Милко Зорбоски- Грк
- Белградска свеченост на Денот на младоста без младите од Македонија- Спасе Јовковски
- Комуната во криза- Киро Зрмановски
- Фокусова Анкета Од Ернесто Че Гевара до Исус Христос- Вања Николовска, Спасе Јовковски
- Анџела Дејвис
- Писмо до Жан Пол Сартр
- Што се случува во студентскиот центар- Благоја Механџиски
- Како се движат студентите- Л. Владимир
- Случајот Евтушенко
- Музика Кој не свири во дур- Нино Ивановски
- Есеј За естетското и етничкото во уметноста- Владимир Шопов
- Есеј Наместо критика- А.Шољаковски
- Сликарство Ново примени членови ДЛУМ
- Во сексуалната револуција- Владимир Шопов
- Пробив на младите- Благоја Куновски
- Жед за естетика
- Поезија
- Литература со спорни вредности или Владимир Костов- Ставре Нолчев
- „Фарса за храбриот Науме“ или театарот на Владе, Русомир,  Унко, Петре Прличко, Ристо Шишков, Љупка Џундева и други- Ѓорѓи Поповски
- Фокусов Ја и „Марица“- Градимир Здравковичќ
- Ти не си тоа што си Ти си плебеец
- Некои прашања што го мачат и потресуваат Скопје- Бато Џет
- Сааир
- Одгласи
- Десет заповеди на младиот терорист

ФОКУС бр. 39-40 / FOCUS No. 39-40