ФОКУС бр. 41-42 (двоброј) / FOCUS No. 41-42

-    Зошто „Млад борец“ му се додворува на Киро Камберски, или кој свири, за да „Млад борец“ игра?
-    Ксеноманијо, таго наша!!!! – Горан Стефановски
-    Четири левичари – Љупчо Давитковски
-    За воспитување
-    Кинеска бајка
-    Попишана песна – Владимир Шопов
-    По XXIII-то Годишно собрание на Сојузот на студентите
-    Недоверба на студентското раководство – Спасе Јовковски
-    Слаткиот живот – духовна преокупација на младите
-    Шунд во општеството – Бошко Смакоски
-    Фокус филм
-    Полемики -  Стево Црвенкоски , Љубиша Георгиевски, Ѓорѓи Бозбохилос
-    Одбраната на филмската слика од објективизмот – Ѓорѓи Василевски
-    Жил – ник
-    Неколку согледувања за кризата на скопскиот репертоар и можностите за неговото подобрување
-    Интелектуални рефлексии на еден наш филмски соговорник – Ѓорѓи Василевски
-    Бразилскиот „синема ново“ – И. Петрушева
-    Уводник
-    Кукурек меѓу високите слоеви
-    Метеоролошки извештај
-    Пацка
-    In memoriam
-    Инспиративно делување на идеите врз еден тип со пет прсти на рацете особено на левата (легенда за погледите)
-    Мемоари на еден нашинец
-    Неиздиференцирана кланица за троглави луѓе
-    Како уметноста ја погребува уметноста, или како перверзниот Тоген се изградува како уметник
-    Соопштенија, разно и други огласи
-    Филмуван прилог
-    Топ листа
-    Известување
-    „Кукурек“ ве советува и ви помага
-    Филм репертоар –март-  „Last summer“ – Б. К. Доре
-    Top – ten „Sight and sound“
-    Скопски синеастички вечери
-    Срамен столб – Од редакцијата
-    Квазикултура на високото општество или: кој високо лета ниско паѓа… – Мирко Стефановски
-    Македонски мугри – Зоран Јоргаќиески
-    Суводолица – Петар Бошковски
-    Улогата на Ќосиќ во литературата ИЛИ макрокосмосот низ микрокосмосот – Ставре Нолчев
-    Храбро чекорење низ една блиска имагинарна ситуација – Бато Џет
-    Теле – критика (дописен курс за напредни новинари) – А. Димитров
-    Некои прашања што го мачат и потресуваат Скопје – Бато Џет
-    Мојата смрт – Антивладимир Антишопов
-    Дневник на еден ден – анти мемоари
-    Интервју со нашата сакана и никогаш непрежалена Сашка
-    The moody blues
-    Поезија

ФОКУС бр. 41-42 (двоброј) / FOCUS No. 41-42