ФОКУС бр. 45 / FOCUS No. 45

-    Тука некаде крај нас – Зоран Јоргаќиески
-    1946, 1953, 1963, 1971 – Сашо Чомовски
-    Мечкин сон или политичка јава – Спасе Јовковски
-    Некогаш негде испратени беа
-    Работничката класа без автономна моќ – Владо Поповски
-    Романтикот на револуцијата – В. П. Коробар
-    Бунтовник
-    Идејни и други начини како да се дојде до поубавото утре тоест комунизмот – Владимир Шопов
-    Конкретното насилство и апстрактните надежи – Ферид Мухиќ
-    Плукајќи ви в лице – Љубиша Никодиновски – Биш
-    Куќа – Љупчо Ристовски – Крц
-    The human Zoo
-    Leviathan – Радомир Виденовиќ
-    Поезија која тоа не е – Нино Ивановски
-    Убаво постапување со коњите – Владимир Мајковски, препев: Слободан Мицковиќ
-    За уметноста – А. Симјановски
-    Тоа е она правото и она… – Љубиша Никодиновски – Биш
-    Од скопскиот салон на фотографии – Гаврилова Марија
-    Надреалист – Владо Георгиевски
-    Како најголемиот пријател може да стане здодевен – Н. Ставре
-    Кучешки – Слободан Унковски
-    Yoko Ono Grapefruit – Стефановски Горан
-    Меѓу идеалот и стилот во денешната поп музика – Стефановски Горан
-    Ќошесто кибицирање – Градо

ФОКУС бр. 45 / FOCUS No. 45