ФОКУС бр. 46 / FOCUS No. 46

- Отворено писмо до претседателот- Слободан Унковски
- Партијата се брани- Ја обвинува младината
- За амандманите зборува Стеван Габер
- Кој со кого другарува- П. Горгиевски
- Соединети Американски Држави- Одложено судењето на Ангела Дејвис
- Грција- Судење на група младинци
- Турција- По судењето на Демиз Гелмиш
- Боливија- Бегство на интернирани боливиски студенти
- Соединетите Американски Држави- Осумнаесетгодишна девојка за областен инспектор
- Соединетите Американски Држави- Џејн Фонда до Никсон
- Долга расчистувачка банда- Ферид Мухиќ
- Бунтовни раце- Милан Банов
- Театарот на исповед- Љубиша Никодиновски- Биш
- Неостварениот Антоненарто
- Левиатан- Радомир Виденовиќ
- Erich From
- За тоа така…
- Отворено писмо до Ѓоко Георгиев, директор на Фестивалот „Скопје 71“
- За анте поезија Македонија и нешто др.- Ставре Нолчев
- За Рацина За Тихомира За Димитрије и за мене- Нинослав Ивановски
- Критика под ова небо- Зарем сме толку на југ- Љупчо Ржтовски- КРЦ
- Joni Mithcell- препеал Горан С.
- Работен ден- ден работен
- Ќошесто Кибицирање- Градо

ФОКУС бр. 46 / FOCUS No. 46