ФОКУС бр. 48 / FOCUS No. 48

-    Релевантноста на младинската критика
-    Активно и творечко – Ѓорѓи Симеонов
-    Голема вода е тоа – Зоран Јоргаќиески
-    Долу квазиинтелектуализмот
-    За спомен на времето на не-театарот „Кактус“ – Владимир Милчин
-    Културна критика со некултурни последици – Ниче Иваповски
-    За револуцијата – Оливер В. Попов
-    Некои идеолошко политички претпоставки за формирање на трибина на младите комунисти од Скопје
-    Социјална (не) еднаквост – Ристо Петров
-    Политичко ангажирање по инерција – Спасе Јовковски
-    Кога ќе затреба сите сме армија – Зоран Јоргаќиески
-    „Антонио од мртвите“ – поезија на виолентноста – Благоја Куновски – Доре
-    Црно семе по оскар
-    Томас Мороовата утопија и јава – Радомир Виденовиќ
-    Една уметност, едно време – Ѓоргиевски Владо
-    Куба, колку си убава Куба
-    Оној другиот
-    Песна
-    Неисцрпност
-    Почит
-    150-от роденден на Фјодор – Ставре Нолчев
-    Што заправо е: – Милован Витезовиќ
-    Афоризми
-    Шеснаесет правила за дрогираните скопјани
-    К’ошесто кибицирање – Градо

ФОКУС бр. 48 / FOCUS No. 48