ФОКУС бр. 47 / FOCUS No. 47

-    Да се преброиме „ Кој е од Скопје а кој не е?“
-    Фокус програмски памфлет
-    Истрчување по партиската линија – Спасе Јовковски
-    Мимичината квазиинвентивност – Нино Ивановски
-    Како се одврзува Гордиев јазел
-    Духови на големо бугарштината на Саемот на книги во Белград – Владимир Шопов
-    (Не) Социјалистички показатели за социјализмот – Ристо Петров
-    Виновни сите и никој – Спасе Јовковски
-    Држејќи ја демократијата за опаш обвинувам
-    Од црвената книшка на Мао Це Тунг
-    Скопски штрајкбрехери – Стојановски Ненад, Банов Милан
-    Нешто не е наштимовано во концертната дирекција
-    За „Ангелите со исцрнето лице“ – Љупчо Арсовски
-    Моменти од разговорот со режисерот дебитант Васил Кортошев
-    Перманентна револуција – В. Чупевски
-    Театарот на исповед разоткрива – Љубиша Никодиновски – Биш
-    Слобода и уметничко творештво – Соња Грковска
-    „Македонскиот дел од пеколот“ – премногу јубилејно – Б. Куновски – Доре
-    Кого стимулираме а кого замираме?? – Ставре Нолчев
-    Патишта – Радомир Виденовиќ
-    Керол Кинг – Џ. Лазовски
-    Нова левица и музичката авангарда – Нино Ивановски
-    Поезија – И една никогаш убиена гитара
-    Letters
-    Прашањето на порнографијата
-    Ево Микадо, Јапонска чоколада со ориз(и пилешко)
-    Ве водам на сеанса за доброто на родителите – народот – Билјана Стојковска, Чкаља
-    К’ошесто кибицирање – Градо

ФОКУС бр. 47 / FOCUS No. 47